Hele ideen om, at alting kan klares med en pille er dybt forkert mener jeg…

Vi giver kroppen mundkurv på. Ti stille! Ikke et eneste pip fra dig mere, er du med…

Vi dæmper og dæmper. Bekæmper og bekæmper. Fjerner og fjerner. Ja, inden for den konventionelle medicin behandles sygdomme som “fjenden”, man går til kamp og forsøger at eliminere den.

Svaret er dog næppe at spise piller, endsige skære i kroppen, når vi er ude af balance.

For jo større nummer vi gør ud af diagnose, jo større drama skaber vi omkring os, og jo større sandsynlighed er der for at vi bliver hjælpeløse ofre – frem for bevidst skabende individer der tager eget ansvar.

Jeg har altid set broen mellem følelser og symptomer… – som at træg mave, forstoppelse, og fordøjelsesbesvær blot skyldes gamle ubearbejdet følelser, man holder godt og grundigt fast på… udtaler Kammille Essther

Og sådan noget kan heles.

Men desværre er de fleste vesterlandske læger stadigvæk hæmmet af en materialistisk forståelse, som får dem til at mene, at sindet har ringe indvirkning på kroppen, og at en sygdom blot opstår som følge af blinde tilfældigheder.

Set med mine øje, mangler lægevidenskaben psykologisk indsigt, hvorfor man kun opnår symptombehandling frem for sand helbredelse.

Symptomer og sygdomme rammer os ikke tilfældigt. De er altid et udtryk for noget dybere. Så enkelt er det, og så alvorligt er det.

Jamen, hvad er det så der skaber sygdomme? Og hvad med arvelighed?

Uforløste følelser gennem generationer skaber symptomer og sygdomme. Noget dybt inde er gået i baglås. Ja, det er vores omgivelser, og kvaliteten heraf som påvirker os.

Seneste forskning viser netop også hvordan vores gener styres, og fodres af signaler UDENFOR cellen.

Dette er banebrydende viden, og gør endelig op med den konventionelle forståelse af, hvad sygdomme og arvelighed i virkeligheden beror på. Forsøg viser nemlig hvordan DNA reagerer på udefrakommende stemninger, hvilket beviser at man altså ikke er født med et “dårligt gen”. Bum!

Denne viden afslører altså, at vores gener reagerer på vores oplevelser, hvilket igen understreger, hvordan vores liv former sig… – ud fra hvordan vi tackler det.

Denne viden har imidlertid været kendt igennem årtusinder i den østlige del af verden. Her ved man at alle sygdomme, fra den mest banale forkølelse til hjertekar og kræft, opstår som følge af psykologiske og biologiske faktorer. Tanker, følelser, stress og krav fra omgivelserne påvirker vores krop, og kan føre til sygdomme.

Det afgørende er altså HVORDAN vi tackler vores liv, og de strategier vi vælger, for at klare hverdagen, fordi de har indflydelse på hvilke type sygdom vi i så fald kommer til at udvikle. Det er godt at vide.

Ergo, hvis en læge udtaler, at en sygdom er kronisk, uhelbredelig, progressiv eller ligefrem dødelig, så ser det jo faktisk KUN sådan ud, inden for den konventionelle medicins begrænsede perspektiv. Den vestlige medicinske verden må ned fra deres piedestal og indse, at de mangler viden om det psykiske aspekt i mennesket.

Det er altså af afgørende betydning for vores helbred, hvad vi bærer rundt på fra fortiden. At fortrænge, forsvare, undertrykke, eller forskyde, gavner dig ikke. Tværtimod. Alting hænger jo netop sammen, og derfor bør du ikke forsøge, at kurere øjnene uden hovedet, eller hovedet uden kroppen, ej heller forsøge at kurere kroppen uden sjælen!

Så, hvad er det som tynger dig, og spærrer for vejen til sand heling?

Kroppen husker alt.

Og når jeg skriver alt, så mener jeg ALT. Den tager aldrig fejl.

Så længe vi lever, så længe vil vi være tilstede i vores fysiske krop. Og alt hvad vi tænker og føler bliver registreret i vores underbevidsthed. Informationer gemt i kroppens væv, led, organer og psyke betyder meget for vores velbefindende og manifesterer sig altid i kroppen.

Ingen symptomer, sygdomme eller skader kan løses på det plan hvor det optræder. Vi er nødt til at stige op til et højere niveau for at finde løsningen!

BodyTranslation© certificering – nyt holde starter september 2018, i eksklusive omgivelser på Comwell, Køge Strand: